TUS to skrót od słów Trening Umiejętności Społecznych. Zajęcia TUS mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie.

Na czym polega Trening Umiejętności Społecznych?

To jedna z metod treningowych wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem społecznym pacjentów. Zajęcia te mają poprawiać funkcjonowanie pacjentów w kontakcie z innymi ludźmi. Odbywają się w grupach (najczęściej kilkuosobowych) i prowadzone są przez terapeutów będących najczęściej psychologami bądź pedagogami. Grupa skupia się na analizowaniu zachowań tak swoich jak i innych i uczy się nowych zachowań w wielu trudnych dla siebie sytuacjach. Analizowanie swoich zachowań jest trudne a terapeuci i inni uczestnicy grupy mogą w tym znacznie pomóc.

tus