Dokumenty zawarte na tej stronie, zapisane są w formacie PDF. Narzędzia umożliwiające edycję plików PDF, np.: AcrobatReader, FoxitReader.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO - NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA pobierz

- Regulamin organizacji wyjazdów
- Podanie

 Umowa o prowadzeniu zajęć z nauki i doskonalenia pływania  pobierz

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania: 

Wymagania edukacyjne: