W roku szkolnym 2021\2022 zajęcia rozpoczynają się od października 2021 r.

zajecia dodatkowe