konkurs

dzien nauczyciela

Terminy spotkań rodziców uczniów w roku szkolnym 2020-2021 podawane będą na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dyrekcja szkoły informuje również rodziców, że Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, gdzie zamieszczane są oraz
wysyłane bezpośrednio do Państwa wszelkie bieżące informacje.

Odnośnik do dziennika elektronicznego znajduje się w głównym menu naszej strony internetowej.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, związaną z COVID-19, aktualnie odbywają się tylko i wyłącznie konkursy wewnątrzszkolne.

Informacje o konkursach będą udostępniane w tym artykule.

Kalendarz roku szkolnego 2020-20221