Terminy spotkań rodziców uczniów w roku szkolnym 2020-2021 podawane będą na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dyrekcja szkoły informuje również rodziców, że Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, gdzie zamieszczane są oraz
wysyłane bezpośrednio do Państwa wszelkie bieżące informacje.

Odnośnik do dziennika elektronicznego znajduje się w głównym menu naszej strony internetowej.