- RUGBY TAG
 
- JUDO
 
- PRZEDSZKOLIADA
 
- TAŃCE
 
* z zachowaniem reżimu sanitarnego