• OŚWIADCZENIE O POSIADANIU RODZEŃSTWA WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA- pobierz
  • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA- pobierz
  • OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI ED UKCJI PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA w przedszkolu/szkole (ZE) w Płotach- pobierz

  • OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA-pobierz
  • OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO JEDNOSTKI PRZEDSZKOLNEJpobierz
  • INFORMACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego- pobierz

 

  • DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego- POBIERZ